Vill du vara med och bidra till en positiv utveckling på östra Orust?

Föreningen spotlightORUST håller på att bli en medlemsförening för att utveckla östra Orust med kultur och hållbarhet som motor. Är du en av dem som vill engagera dig eller kanske bara försiktigt nyfiken? Vi bjuder in boende, sommarboende, kulturutövare, småföretagare och föreningsaktiva som medlemmar i föreningen. Startskott för det är ett öppet forum 28 november 2021 på Kulturhuset Kajutan i Henån. Här nedan ser du inbjudan. Väl mött!

Östra Orust sjuder av initiativ och engagemang i en fantastisk miljö med både hav, skogar och sjöar. Genom aktiv samverkan vill vi hjälpa till att skapa förbättrade villkor och stärkta förutsättningar för boende, besökande, kulturutövare och övriga näringsidkare i området. Vi vill lyfta fram och gynna det utbud och den dynamiska gemenskap som gör området attraktivt att bo och verka i. Det levande kulturlivet på östra Orust har en central roll i utvecklingen av platsen eftersom ett rikt kulturliv skapar attraktivitet för en plats och en grogrund för en innovativt utveckling, det samma gäller för satsningar för ekologisk hållbarhet. 

Vad kan du bidra med?

Just nu pågår ett projekt på nordöstra Orust, initierat av Föreningen Ålgård, orustKONST, Utsikten Ekoby och Mejeriet/Orust Kretsloppsakademi. Vi har bildat paraplyföreningen ”spotlightORUST” för att under det paraplyet samla utvecklings- och samverkansarbetet.

Projektet är finansierat av Västra Götalandsregionen. Vintern 2020 fick vi pengar för en kartläggning av möjligheterna att skapa ett sk. KULTURSYSTEM här på östra Orust. – det arbetet kan ni läsa om HÄR – Efter den kartläggningen sökte vi, och fick som en av tre kommuner i VGR, nya pengar för att kunna fortsätta jobba praktiskt med det som vi kommit fram till i det arbetet.

DET VI ARBETAR MED UNDER DENNA PROJEKTPERIOD (jan-okt 2021) ÄR:

Det behövs gemensamma lokaler att mötas i, för arrangemang och för att kunna arbeta tillsammans eller sida vid sida.


Det behövs mer samverkan över gränser så att vi får syn på och hittar varandra i nya samarbeten. Här finns inga begränsningar. Vi vill se till allas intressen och få med aktiva personer och aktörer från såväl idéburen sektor, näringsliv som kommun.


Det behövs också lösningar som gör det lättare att förflytta sig över ön utan egen bil för både yrkesarbetande, permanent- och sommarboende och för besökare. Den frågan väger vi in i vårt arbete, även om den inte har vårt huvudfokus under projektperioden.

Utifrån det här har vi börjat arbeta på ett mer konkret plan. Som en tråd genom allt finns en strävan mot långsiktighet. Det vi inte förverkligar i år blir gemensamma mål och en handlingsplan som grund att stå på. Vi hoppas nu att fler ska hitta sin plats i det gemensamma arbetet. Kom till oss med era idéer eller haka på något av det vi beskriver här i vår INFO-folder

Fokus i år ligger på samverkanssatsningarna spotlights HOTSPOTS och BACKSTAGE Orust och arbetet med att kartlägga befintliga lokaler och arbetet med att kunna realisera en GEMENSAMHETS LOKAL

Om du vill veta mer eller har information till oss nås vi på info@orustkultursystem.se


Det finns även två processledare att kontakta:
Lina Edberg – 0704-276972

Jack Lundh – 0709-328385