11:e maj – Politisk dialog om platsutveckling inom Västra Götaland.

Kulturnämndens ordförande Conny Brännberg önskar oss välkomna till dialogen.

Kulturnämndens ordförande i VGR, Conny Brännberg, hade bjudit in till regional dialog hur regionen fortsatt kan arbeta med platsutveckling. Orust skulle ha extra representation på plats eftersom vi är en av tre kommuner som under 2020-2021 fått medel för att utveckla ett sånt kultursystem – på Orust döpt till “spotlightORUST” – Våra processledare Lina & Jack gjorde en bra dragning om hur vi jobbar här på Orust, våra mål, erfarenheter och hur vi ska gå vidare. Politiken på Orust representerades bara av Kia Nordqvist och ingen från den politiska majoriteten var närvarande, något som vi upplever som märkligt när Orust lyfts och uppmärksammats av VGR på det här sättet. Från förvaltningen på Orust deltog Rickard Wennerberg (kulturchef), Ulrika Marklund (miljöchef) och Rikard Karlsson (planchef) – tack för det!

Lina Edberg presenterar Orust satsning på platsutveckling “spotlightORUST”

FRÅGOR VI I KULTURSYSTEMEN SKULLE SVARA PÅ I VÅR PRESENTATION:

Inåkning – vad är detta för en plats?

Vilka är aktörerna som samverkat under perioden?

Vilka gemensamma mål har utkristalliserat sig?

Vad vill ni åstadkomma framöver?

Vad behöver ni för att kunna arbeta vidare efter projektets slut?

Detta är lite av vad vi sa som svar på sista frågan:

För att bygga upp större lokaler som kan tillgodose olika behov är insatsen större. Det behövs finansiellt stöd och bra lösningar för förvaltande och det kommer att ta tid att få det självgående. 

Det vore fint med mer samarbete mellan kommuner i gemensamma satsningar på kultur & KKN näringar. I en liten kommun som vår, som tex. inte har en kultur- och fritidsförvaltning eller någon kultursamordnare/kulturstrateg … där kulturen ligger under samhällsutveckling och kulturbudgeten är mycket liten blir Regionen och Fyrbodal oerhört viktig som stöd för det viktiga utvecklingsarbete som tex. kultursystemen är.

Ett fortsatt processtöd från VGR, uppmuntran och uppföljningar kommer att vara mycket värdefullt. Det skulle vara riktigt bra om det fanns medel som var öronmärkta för att kunna göra fördjupningssatsningar i de områden som har drivit den här sortens platsutvecklings projekt, en pott att söka ur för de som initiativ som kommer att uppstå och kan landa i något långsiktigt hållbart.

På landsbygden går förändringsarbetet långsammare än i stan och behöver extra medel för att överleva och bli hållbart.

Lämna en kommentar