2:a juni – spotlightORUST besöker Egnahemsfabriken på Tjörn.

Den 2:a juni besökte “spotlightORUST” och “Samverkan Bottnafjorden” (två kultursystem i VGR) Egnahemsfabriken på Tjörn. Egnahemsfabriken erbjuder husbyggare möjligheten att genomföra byggprojekt i ett sammanhang där det finns gemenskap, hjälp och kunskap. 

Egnahemsfabriken har flera projekt på gång på Orust. I Ekobyn Utsikten planerar man dels det ”lilla flerbostadshuset på landet”, dels en ny gemensamhetslokal. I Dalby byggs ett hus åt två kulturarbetare. I Ellös ska det bli en Tiny House-by som en del av en ny pilot-detaljplan. 

Dagen inleddes med en introduktion av Tinna Harling, en av Egnahemsfabrikens grundare. Därefter erbjöds vi en rundtur på området. Ett föredrag om gemensamma designprocesser med exempel från Norge, Sverige och Latinamerika avlöstes av ett annat med ett ungt par som medverkat i Husdrömmar på TV och utan tidigare erfarenhet byggt ett minihus på en trailer. Huset är så lätt att det kan flyttas med personbil. Som avslutning fick vi pizza från den nya italienska vedeldade pizzaugnen i växthuset. 

Egnahemsfabriken är ett socialt företag fyra anställda som även lägger mycket ideell tid. De är en lokal ekonomisk förening och nationell ideell förening. Den ideella föreningen äger 51 procent av den ekonomiska föreningen. 

Grunden för Egnahemsfabriken är integration. Tillsammans med Svenska kyrkan och Studieförbundet Vuxenskolan har man under flera år arrangerat ”Mat & Prat”, där nyanlända och svenskar, barn och gamla kan träffas över en bit mat med musik eller kulturinslag. Evenemanget är gratis, maten med. Vanligtvis kommer 100 personer. Nästa Mat & Prat blir den 2:a juli. Då kommer det att bjudas på pizza på Egnahemsfabriken. 

Härifrån föddes tanken på att låta nyanlända bygga sina egna hus. Utöver att bygga hållbart vill man också leva hållbart. Man hoppas på att vi ska börja prata om bostadsförsörjning istället för bostadsmarknad.

Kultur är ett återkommande inslag på Egnahemsfabriken. Förutom Mat & Prat har Egnahemsfabriken varit värd för Dans- och teaterfestivalen. Och under sista helgen i augusti, samtidigt som vårt eget BACKSTAGE Orust, kommer ett nytt konstverk att invigas. Det är Egnahemsfabriken på Tjörn, Återbruket på Orust och Stationen i Svenshögen som bjudit in tre konstnärer att arbeta i återbruksmaterial.  

Tinna betonar hur viktigt det är för kommunen att samverka med civilsamhället. Egnahemsfabriken kan till exempel hjälpa kommunen att nå målen i Agenda 21. Man erbjuder också sommarjobb för kommunens unga i blandade ungdomsgrupper. 

I vissa projekt har man sökt pengar för att kunna betala kommunen för att delta. Ofta är tjänstepersonerna positiva medan politikerna är mer svårflirtade. Genom att betala kommunen garanterar man tjänstepersonernas medverkan. På sikt hoppas man att det ska leda till Tanumseffekten, det vill säga att en kommun som initialt varit skeptisk till kultur och initiativ från civilsamhället plötsligt inser hur värdefullt det kan vara och gör en helomvändning. 

I sommar ska Egnahamsfabriken bygga ett 30 m2 stort ungdomshus till Ellen, 15 år, och en båt ska byggas om till ”Tiny House”. Från den 14:e juni är man välkommen att vara med och hjälpa till. 

Egnahemsfabriken ligger i Svanvik – lätt att nå med kollektivtrafik eller med cykelväg hela vägen från Stenungsund och Skärhamn. Vill man besöka Egnahemsfabriken är onsdagar en bra dag. Då har man utåtriktad verksamhet och många är på plats. 

Lämna en kommentar