Utställning & aurafotografering

Anna Ellen Hamlet & Dan Isaac Wallin visar ett urval fotografier samt utför porträtt med aurakamera.

I vår lada - Atelier 795 - kommer vi att visa fotografier samt erbjuda aurafotografering.

Under två vintrar har vi arbetat med var sitt fotoprojekt på Yandara Yoga Institute i Mexico. Båda arbetena är fotograferade analogt med Polaroid-film. Våra arbeten vävs samman i teman som stillhet och närvaro.

I arbetet Through your eyes I see universe har Anna Ellen Hamlet porträtterat människor som bor och verkar på Yandara Yoga Institute. Porträtten är tagna under tiden hon satt i ögonmeditation med den som fotograferades. Någon gång under meditationen tog hon en Polaroid, den som porträtterades visste inte när. Ett försök att fånga det som finns bakom masken, ett behov av att förstå den större bilden.

Dan Isaac Wallin visar ett urval av bilder från serien "Pacifico". Dagligen vandrade han upp på en bergstopp för att iaktta och fotografera det mäktiga Stilla havet. Det blev till en bildserie om Stilla Havets horisont där man kan urskilja stillsamma skiftningar. Pacifico gavs ut som bok 2018 på. Resterande bilder från Pacifico serien kan ses på Abecita konstmuseum fram till 10:e oktober. Böcker samt vykort kommer finnas till försäljning.

Aurafotografering innebär att personen som blir fotograferad lägger sina händer på två sensorplattor som är kopplade till den analoga kameran från 70-talet. Sensorerna känner av personens energi- och auraegenskaper vilket sedan förs över till Polaroid-filmen och skapar olika färgfält på bilden. Bilden scannas och man får sedan med sig originalbilden (Polaroid) samt en text som förklarar aurans olika färger. Pris under Orust Backstage 800kr, ordinarie 1100kr.

Instagram:
@danisaacwallin och @annaellenhamlet

Hemsida:
www.danisaacwallin.com www.annaellenhamlet.com