Christina Skårud - BACKDROP

I måleri, objekt och installation arbetar jag med en slags scener, laddade med motstridiga innebörder och gåtfullhet.

Christina Skårud (f.1973) bor och arbetar i Göteborg och är utbildad på Konsthögskolan Valand. Skårud har haft utställningar på Tomelilla konsthall, Kalmar konstmuseum, Västerås konstmuseum, Värmlands museum och Konsthallen i Vänersborg. Hon finns representerad i flera samlingar, bl.a. Göteborgs konstmuseum, Västerås konstmuseum, Norrköpings konstmuseum, Statens Konstråd och Stena Stiftelsen

Christina Skårud intresserar sig för balansakten mellan det välbekanta och det främmande. I måleri, collage, objekt och installation skapas en slags scener, laddade med motstridiga innebörder och gåtfullhet. Ofta återvänder hon till miljonprogrammets platser och de urbana landskap som hon själv är präglad av.

Bildvärlden har släktskap med det metafysiska måleriet och med surrealismen. Motiv och miljöer kan tyckas verkliga men vid närmare beskådande finner du förvridna perspektiv och abstrakta element. Vardagens scenografi förvandlas till en annan dunklare och allvarsammare värld. Denna främmandegjorda plats bebos av individer som inte enkelt låter sig beskrivas, de är förklädda, de vänder oss ryggen och är upptagna med bestyr som förblir mysterium.

Verken blir en slags besvärjelser och undran över sakernas tillstånd men också ett sätt att gestalta och härbärgera olika roller såsom etnicitet, könstillhörighet eller klass.