Ania Pauser - BACKDROP

Jag jobbar med skulptur, i lera, brons, sten eller trä. Som offentlig konst, mindre upplaga eller som bruksföremål.

Jag jobbar med skulptur, i lera, brons, sten eller trä. Vissa skulpturer görs som offentlig konst, andra som enstycksobjekt och några görs i en mindre upplaga. Målet med min konst är att skapa möten mellan konst och betraktare, att väcka känslor och sätta igång samtal. Med mina skulpturer, som är en blandning av djur och människa, vill jag förmedla en känsla av kärlek, innanförskap, medkänsla och tyst samhörighet. Det är konst att umgås med, som är taktil, lätt att knyta an till och som transporterar en till en annan plats och sinnesstämning. Med mina varelser vill jag locka fram oväntade leenden, överraska, väcka liv i barnet inom oss. Jag vill skapa ögonblick av förundran, sprida en smula magi, och öppna en portal till.. något annat. Till något gott, humoristiskt och djupt medmänskligt.