Jesper Norda -BACKDROP

Jag arbetar med tidsbaserad konst: ljud- och video, men också med skulptur, text och foto.

Jag arbetar med tidsbaserad konst, ljud- och videoverk, men också med skulptur, text och foto.

Jag eftersträvar en mångtydighet: jag gillar ögonblicket när det intellektuella filtret ger vika och det känns i magen. Även om mitt arbete är förankrat i en konceptuell tradition drar uttrycket ofta åt ett annat håll. En narrativ riktning, eller kanske poetisk snarare.

Min verksamhet tar sin utgångspunkt i tre parallella spår: tystnaden, pusslet, melodin. Jag vet inte om mitt arbete följer en stilistisk utveckling, men samtidigt - det handlar nästan alltid om att gestalta det jag upplevde som barn när jag försökte lära mig spela gitarr: ögonblicket när man lyckas översätta ett gytter av svarta prickar på ett vitt papper till en meningsfull kroppslig och känslomässig erfarenhet.

Jag eftersträvar exakthet. Jag vill att mina verk ska vara så tydliga som möjligt, så pedagogiskt entydiga att de gränsar till det abstrakta, obegripliga och svindlande.