Jesper Moe - BACKDROP

Leaning Lashes - En skulptur, blandat material.

Leaning Lashes

En svärm av böjda fransar i kollektivt försvar.

Stenen ligger vilande på sin omgivning i och med sitt nu självklara jag.

En handling, mumifiering, låsning eller försök att förhöja det som är
innerligt.

Material:
Smink (svart färg)
Hästskosöm
Epoxy-lim
Sten