Hanna Ivy Iveslätt - BACKDROP

Jag deltar med verket "Älska mig" på samtidskonstutställningen BACKDROP

Jag arbetar i blyerts. Att arbetet tar tid är ett lod.

Min arbetsprocess har en labyrintisk karaktär som utgörs av oförutsedda samband och händelser vars
ledtrådar jag detektivlikt följer upp. Jag intresserar mig för den konstnärliga intuitiva impulsen i sin linda
och vad den så småningom öppnar upp för verklighetsuppfattningar, vilka kan spräcka tid och rum.

På BACKDROP deltar jag med "Älska mig", ett verk i blyerts på papper och inläst text.
I verket porträtterar jag min mamma utifrån från barnets perspektiv under uppväxten bland folkhemmets sista suckar i en miljonprogramsförort på 80-talet. Verket berör frågor som ojämställdhet, arbetarklassens villkor, kärnfamiljens mörka sidor, psykisk ohälsa och kvinnohistoria.
Jag söker också efter det ljusa och stärkande minnena av barndomens magiska och lekfulla inre rum och styrketårar och jag gräver i ett outtröttligt behov av skönhet sedan barndomen, vilket präglar mitt konstnärskap i samma grad som beslutsamheten att inte rygga för det mörka.