Hanna Ivy Iveslätt - Öppen ateljé

Välkommen till min ateljé!

Kom och besök min ateljé under BACKSTAGE och Konstvandringen Södra Bohuslän. Jag ställer även ut på BACKDROP i Hamnmagasinet under helgen!

Jag arbetar i blyerts. Att arbetet tar tid är ett lod.

Min arbetsprocess har en labyrintisk karaktär som utgörs av oförutsedda samband och händelser vars
ledtrådar jag detektivlikt följer upp. Jag intresserar mig för den konstnärliga intuitiva impulsen i sin linda
och vad den så småningom öppnar upp för verklighetsuppfattningar, vilka kan spräcka tid och rum.

Mina erfarenheter säger mig att jag som konstnär utforskar intuitivt och förutsättningslöst med den
konstnärliga handlingen. Arbetet kräver disciplin, koncentration och övning. Det är som om
koncentrationen tröskar upp marken för språket att blottläggas och bit för bit upplevas, kanske bit för bit
begripas, men inte nödvändigtvis.

Se mer på min hemsida : www.hannaivyiveslatt.se