Björn Perborg - BACKDROP

Jag växlar i mitt arbete mellan skulpturala, rumsliga arbeten och rörlig bild.

Jag växlar mellan skulpturala, rumsliga arbeten och rörlig bild. Ibland kombinerar jag dessa tekniker och bygger in videomonitorer i IKEA-kök, resväskor, arkivskåp eller fågelholkar.

Filmerna och videoverken visas både i konstsammanhang och på filmfestivaler. Oftast handlar det om korta berättelser baserade på egna erfarenheter, observationer eller upphittade historier. I grunden förmedlar de följande: »Titta! Det här har jag lagt märke till. Har ni sett det också?«

Med en något envis förundran inför sådant som tas för givet eller betraktas som normalt, närmar jag mig världen lite som en antropolog från yttre världsrymden. Arbetskritik, det brustna hjärtats anatomi, metakonst och konstnärens ekonomiska villkor är återkommande teman.

Tekniskt har jag noterat att det mesta jag gör är textbaserat och att texten inte sällan framförs av en berättarröst som aldrig syns i bild.

Jag kidnappar en estetik jag tycker passar till historien jag vill lyfta fram. Inom samtidskonsten är stölder, referenser eller parafraser inget ovanligt eller särskilt kontroversiellt.