Heliga hus - Rituella rum

Söndag eftermiddag mot kväll bjuder vi in er till detta rum för samtal kring mod, sårbarhet och medmänsklighet.

Västrik & Lilliecreutz bygger rum och platser för lindring och återhämtning.
På åkrarna, i trädgårdar, mitt i skogar och flytande på hav. Konstverk, som smycken ligger de och välkomnar. Försonar. Drömfångar. Vi ska prata om varför de här rummen behövs.

Vi vet att när människor arbetar med händerna föds ceremonier. Det händer saker i mötet med materialet. Ritualer uppstår som får oss starkare och helare. Som får oss att orka genom bråket, tristessen, det hopplösa droppandet. Plötsligt finns magin i spåret framför oss, nån annan har gått före, spårat och vågat tro.

Spårat för drömmen, för tron på
oss människor i samarbete och inkludering. Stunden. Den där speciella stunden av helighet som vi nästan glömt bort. Som när det sällsynt uppstår, känns nästan dum. Det andaktsfulla gör oss till mer än det vi annars är. Mera kraft, mera kontakt, mer jordad i nuet, på något sätt med foten i strömmen, i vattnet som flödar och föder.

Rituella rum behövs och de behövs nu. Rum för samtal, för sammanfogning och splittring. Rum byggda i processer som får oss att tro på att det finns plats för alla.