Vernissage: skulpturprojektet New Now

Vernissage av interaktiva, medskapade skulpturer i projektet New Now.

De interaktiva, medskapade skulpturerna blir till på tre platser, samtliga i någon form av byggprocess: Orust Återbruk, Stationen i Svenshögen, Egnahemsfabriken på Tjörn, där Egnahemsfabriken projektleder. Det gemensamma för de tre skulpturplatserna är att de befinner sig i någon form av uppbyggnad, upprustning, byggprocess och står inför nydaning. Något nytt som ska presenteras, invigas, nya energier till vår gemensamma samtid och framtid. Där de interaktiva skulpturerna blir en slags länk till det nya, mellan sig och människorna och rummet. Skulpturerna blir till under vår och sommar 2021 under tio dagars arbete på varje plats, två helger och en vecka, tillsammans med projektledare/konstnär och åtta-tio ungdomar i åldrarna 15-25 år. Ungdomsgruppen ska vara blandad: studenter, nyanlända, aktiva inom kommunal kulturverksamhet och andra som vill vara med.

Uppdraget är att skulpturerna interagerar med människorna på platsen, något som rör sig, reagerar på något en gör, klossar som översättning till annat språk i en annan ände, sittmöbel som samtidigt är en spelplan, mekanik, rullande hjul som gör att något sker, luckor, förvandling, lek och pussel.
Med förutsättningen att använda det material som finns på platsen och komplettera med annat återbrukat material, poängen är att utgå från det man har och undersöka hur vision och tillgång kan kombineras. Att lösningen inte nödvändigtvis är given, det kräver uppfinningsrikedom, men kan också insikter kring återbruk, att ta tillvara resurser och material så länga de har funktionella egenskaper kvar. Bärande genom hela projektet är delaktighet, inkludering och sociala övningar för vardagsdemokrati, som Egnahemsfabriken i fler år praktiserat i sina tidigare ungdomsprojekt. Övertygade om att gemenskap och integration uppstår.

Den 29/8 kl 14-18 har vi vernissage på alla tre platser och Egnahemsfabriken har kartor så man kan besöka alla tre platser.

På Egnahemsfabriken på Tjörn säljer vi även kaffe, fika och napoletansk vedungsbakad pizza under hela dagen och visar vår verksamhet för den som är nyfiken. På plats finns projektledarna Tinna Harling och Anna Berglund, ungdomarna som varit med i skulpturprojektet samt konstnären Bruno Gonzalves.