BACKDROP - Samtidskonst i Hamnmagasinet

Måleri, installation, teckning, textilkonst och skulptur av 8 Orustbaserade samtidskonstnärer

På BACKDROP möts 8 Orustbaserade samtidskonstnärer under Hamnmagasinets tak för en exklusiv utställning under BACKSTAGE Orust 2021.

Flera av konstnärerna är etablerade både nationellt och internationellt och det som förenar dem är Orust, denna vackra ö, där 6 av dem är åretruntbaserade och två av dem periodvis baserade.

Gemensamt för dem alla är också en fantastisk och sprakande konstnärlig kvalitet!

Medverkande konstnärer:
Ida-Lovisa Rudolfson – Textilkonst. www.idalovisa.se
Ania Pauser -skulptur. www.aniapauser.com
Jesper Norda – tidsbaserad konst: ljud- och video, skulptur, text och foto. http://www.jespernorda.com
Jesper Moe – skulptur
Ami Norda – måleri. www.aminorda.se
Björn Perborg – Konst, film, animation, skulptur. www.bjornperborg.com
Christina Skårud – måleri, objekt och installation. www.christinaskarud.com
Hanna Ivy Iveslätt – Teckning och text. www.hannaivyiveslatt.se

Missa inte heller finissaget den 5 september där Petra Johansson samtalsledare/moderator och Konstnärlig ledare på Art Inside Out, en plattform för konstnärliga residens i Halland, leder ett öppet publikt samtal med konstnärerna kl. 16.00

Adress: Slussens Brygga, 47392 Henån,

Ida-Lovisa Rudolfsson - BACKDROP

Är verksam som textilkonstnär, medverkar i utställningen BACKDROP

Ania Pauser - BACKDROP

Jag jobbar med skulptur, i lera, brons, sten eller trä. Som offentlig konst, mindre upplaga eller som bruksföremål.

Björn Perborg - BACKDROP

Jag växlar i mitt arbete mellan skulpturala, rumsliga arbeten och rörlig bild.

Hanna Ivy Iveslätt - BACKDROP

Jag deltar med verket "Älska mig" på samtidskonstutställningen BACKDROP

Jesper Norda -BACKDROP

Jag arbetar med tidsbaserad konst: ljud- och video, men också med skulptur, text och foto.

Jesper Moe - BACKDROP

Leaning Lashes - En skulptur, blandat material.

Ami Norda - BACKDROP

Jag deltar med måleri i grupputställningen BACKDROP på Hamnmagasinet i Slussen

Christina Skårud - BACKDROP

I måleri, objekt och installation arbetar jag med en slags scener, laddade med motstridiga innebörder och gåtfullhet.