Information till besökare och aktörer

Pandemin

Pandemin pågår än och var och en har ett eget ansvar att förhindra smittspridning. BACKSTAGE Orust som koncept är väl anpassat för att kunna följa folkhälsomyndighetens i förhållande till nuvarande restriktioner för arrangemang. Vi vill ändå påminna om följande:

Till dig som är besökare:

På BACKSTAGE vill vi att varje besökare håller avstånd visar särskild hänsyn till personer i riskgrupper. Om du får symtom bör du stanna hemma. Håll dig uppdaterad på aktuella råd och rekommendationer. Läs mer på folkhälsomyndighetens hemsida

Till dig som deltar med en aktivitet under helgen:

Under BACKSTAGE är det viktigt att varje aktör planerar sin händelse på ett sätt som gör det möjligt för besökare att hålla avstånd till varandra och tvätta/sprita händer. Du som aktör har ett särskilt ansvar att hålla dig uppdaterad på aktuella råd och rekommendationer. Läs mer på folkhälsomyndighetens hemsida


Parkering

BACKSTAGEOrust är en pilot och Rom byggdes inte på en dag. Under detta vårt första år ser vi att en utmaning är parkeringsplatser hos många av våra aktörer. Så vi ber er besökare att ha överseende med att varje aktör gör sitt allra bästa för att lösa detta. Vi vill också uppmuntra er till att samåka, cykla eller gå genom de vackra landskapen mellan våra aktörer när det är möjligt