Tillgången till lokaler, eller platser, på östra Orust behöver utvecklas för att tillgodose tre olika behov:
Behovet av platser att mötas på.
Behovet av arbetsplatser där kulturutövare kan arbeta omgivna av kollegor.
Behovet av platser för publika evenemang och försäljning.

Idag är de mötesplatser som finns i stor utsträckning privata. Det finns lokaler som skulle kunna användas mer än de gör nu. Det finns planer på ett nybygge i Utsikten ekoby och lokaler som nyss har tagits i bruk med stor potential, bland annat gamla mejeriet i Vräland. Nu inventerar vi utbud och behov. Vi undersöker tillgången på lokaler, möjligheten till nybyggen och ombyggnation, vilka lokaler som lämpar sig bäst för olika ändamål och vilka svårigheter och tillgångar som finns kopplade till olika platser. Vi tittar även på hur uppbyggandet, förvaltande och användande av lokalerna kan organiseras och hur en lokal som ska rymma de behov vi har identifierat kan finansieras.

Har du en lokal att erbjuda?
Har du, din organisation eller ditt företag behov av en lokal? Vilken funktion ska lokalen i så fall fylla? Hur ofta skulle du/ni behöva ha tillgång till lokalen?
Om du har övernattning eller förtäring för besökare så är det också intressant för oss att veta.

Kontakta oss på info@orustkultursystem.se
eller Lina Edberg på 0704-276972

Ett hus för ekologi, konst och kultur
Utsikten ekoby vill med hjälp av återbruk och ekovänliga byggmaterial uppföra en byggnad med stor samlingssal, vinterträdgård och ett bra kök med möjlighet till caféverksamhet. Vi hoppas att den ska bli en välbesökt plats för en mångfald av möten, lärande, kreativitet och spännande kulturupplevelser. I ekobyn finns bland annat ca 30 boende i sjutton ekohus, en vedeldad bastu vid sjökanten, biodling, betesrestaurering och en skogsträdgård. Där arrangeras studiebesök, kurser, visningar och Ekodagar vid Grindsbyvattnet – en inspirationshelg för att leva ekologiskt. Nu pågår planering och finansiering av det nya gemensamhetshuset.

Är du intresserad kontakta:
Anna Ostrowski: anna.ostrowski@kultur.goteborg.se
Lina Edberg: info@orustkultursystem.se

skogsträdgården i ekobyn Utsikten

 

På Mejeriet kan du göra skillnad på många sätt!
Fynda på Orust Återbruk, handla av öns alla samlade matproducenter, gå kurser i miljö & hållbarhet eller roa dig på ett av många spännande evenemang! 
Bidra i de dagliga sysslorna genom att arbetsträna, jobba volontärt eller ge bort saker som är för fina för att slänga. Odla saker som du sen säljer i butiken eller hjälp oss på någon av våra avdelningar, i kommande odlingsland och blomsterodlingar. På Mejeriet är det högt till tak och alla kan göra något! Vi har startat konceptet Lysande Lördagar där vi har “open stage” för dig som vill hålla café, sjunga några låtar, sälja spännande tjänster, säga nåt kul eller tillverka något. I sommar har vi konstprojektet New Now hos oss i samarbete med Egnahemsfabriken och Svenshögens Station. Vill du ha en utställning eller en utomhusspelning?