Med hjälp av en aktiv samverkan hjälper spotlightORUST till att skapa förbättrade villkor och stärkta förutsättningar för boende, besökande och näringsidkare på östra Orust. Med kulturen i centrum arbetar vi för en dynamisk gemenskap som gör området mer attraktivt för alla att bo och verka i.

Det levande och aktiva kulturlivet på östra Orust kommer att ha en viktig roll för en stark utveckling av platsen. Med möjligheter till att skapa bättre förutsättningar för kulturutövare, arrangörer, boende, besökande och näringsidkare verkar vi för en gynnsam framtida utveckling av östra Orust.

Med stöd från Västra Götalandsregionens projekt “Hållbara platser – Samverkan för regional utveckling”, initierade fyra föreningar på östra Orust arbetet med att analysera förutsättningar och möjligheter att utveckla ett lokalt förankrat kultursystem; ett utvecklingsprojekt med det lokala kulturengagemanget som motor. orustKONST, ekobyn Utsikten, Orust Kretsloppsakademi och föreningen Ålgård gjorde gemensam sak och har sedan dess startat upp ett flertal processer och även bildat en förening för det övergripande syftet; spotlightORUST.