KULTUR, MÖTEN, ARRANGEMANG OCH SAMVERKAN

Vi skulle vilja att det hände mycket mer på Orust inom kulturen. Spännande, samlande och berikande händelser där vi ses, upplever, deltar.

Vi vill skapa HOTSPOTS – möten mellan människor med konst, kultur och samtal som motor och samlande faktor. Sådana möten kan bidra till nya samarbeten, nya grupperingar och nya relationer mellan människor. Konstnärliga upplevelser och idémässig reflektion berikar livet. Musik, fika, samtal, konst och film är självklara ingredienser. 

Konstarrangemang med spetskaraktär, bredare kulturhändelser, festivaler, föreläsningar, samtalsarrangemang, workshops eller kanske en kulturdebatt med politiker från Orust.

Har du idéer? Vill du vara med och arrangera, inspirera eller uppträda?

Kontakta: Niklas Rydén, niklas@atalante.org, eller info@orustkultursystem.se

bilder från workshop i Kajutan 1:a mars 2020